Ένaς ιστοχώρος αφιερωμένος στο πόκερ τα πάντα για το πόκερ.
Πόκερ info.gr.

Poker info.gr. Τα πάντα για το πόκερ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΚΕΡ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΟΚΕΡ

ΠΙΣΩ

Γενικά για το πόκερ

ΠΟΚΕΡ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συχνότητα εμφάνισης των διάφορων συνδυασμών των φύλλων στο πόκερ

Το πόκερ στο internet.

 

Η στατιστική ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης των κερδοφόρων ή μη συνδυασμών στα φύλλα του πόκερ μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα.

Φλός ρουαγιάλ 1 φορά στις 649740
Κέντα-χρώμα 1 φορά στις 72193
Καρέ (4 ίδια) 1 φορά στις 4165
Φούλ 1 φορά στις 694
Χρώμα 1 φορά στις 509
Κέντα 1 φορά στις 255
Τρία ίδια 1 φορά στις 47
Δύο ζευγάρια 1 φορά στις 21
Ένα ζευγάρι 2 φορές στις 5
Ανόμοια 1 φορά στις 2

Ενώ ποσοστιαία η συχνότητα εμφάνισης, είναι η εξής:

Φλός ρουαγιάλ - 0,00015 %
Κέντα-χρώμα - 0,00138 %
Καρέ (4 ίδια) - 0,024 %
Φούλ - 0,144 %
Χρώμα - 0,196 %
Κέντα - 0,392 %
Τρία ίδια - 2,13 %
Δύο ζευγάρια - 4,76 %
Ένα ζευγάρι - 42,26 %
Ανόμοια - 50,12 %

 

Τα πάντα για το πόκερ

HOME | ΠΟΚΕΡ ΓΕΝΙΚΑ | ΠΟΚΕΡ ΙΣΤΟΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΚΑ | ΠΟΚΕΡ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | ONLINE ΠΟΚΕΡ | ΠΟΚΕΡ LINKS | CONTACT

Πόκερ info.gr. Τα πάντα για το πόκερ.Το πόκερ στο internet.

Πόκερ info.gr. Τα πάντα για το πόκερ.Το πόκερ στο internet.

Το pokerinfo.gr είναι ένα website αφιερωμένο στο πόκερ και τις παραλλαγές των παιγνιδιών του. Τα πάντα για το πόκερ. Το πόκερ στο internet. Μια δημιουργία του www.internetinfo.gr

INTERNETINFO © POKER INFO.GR